Toimivat terveyspalvelut ovat hyvän elämän peruskallio

Terveyspalvelujen hyvä ja edullinen saatavuus on aina ollut Kangasalan Sosialidemokraateille sydämen asia. Myös kovimman menojen leikkausinnostuksen aikana olemme pyrkineet varmistamaan terveyskeskuksemme toimintamahdollisuudet. Tulevalla valtuustokaudella on edessä historian suurin terveyspalvelujen uudistus, mikäli SoTe – hyvinvointialueiden perustaminen menee lainsäädännössä eteenpäin. Kangasalan päättäjien on huolehdittava siitä, että kaupunkimme palvelut siirtyvät mahdollisimman hyvinä uudelle taholle, ja että yhteistyö on sujuvaa myös tulevaisuudessa.

Yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu yhdeksässä ympärillämme olevassa kunnassa ja Kangasalan liittymistä tähän Pirkanmaan alue-Pegasokseen tulee vauhdittaa. Näin kangasalalaiset saavat parasta mahdollista palvelua myös tulevaisuudessa. Mikäli uudistus ei toteudu, on meidän keskityttävä peruspalveluiden rakentamiseen niin, että asiakas saa avun helposti yhdestä paikasta. Jonotusaika lääkärille pitää saada laskettua kiireettömässä ajanvarauksessa maksimissaan viikkoon. Emme saa unohtaa myöskään vammaisten ihmisten terveyspalveluiden kehittämistä.

Mahdollisuuteen käyttää tarvitessaan terveyspalveluita vaikuttaa aina asiakasmaksujen suuruus.  Tulevalla valtuustokaudella kaikki asiakasmaksut pitää säilyttää mahdollisimman alhaisella tasolla, niin kauan kuin niistä itse saamme päättää. Tulevaisuuden tavoitteena on maksuttomat lääkäri- ja hoitajapalvelut perustason terveydenhuollossa.