Ikäihmisten palvelut on kehitettävä uudelle, inhimilliselle pohjalle

Ikäihmisten palvelut ovat valtiovallan toimien johdosta kokeneet viime vuosina melkoisen mullistuksen, kun palvelut on yritetty tuottaa mahdollisimman halvalla. Tämä on johtanut vakaviin laatupoikkeamiin etenkin ostopalveluiden sektorilla. Mahdollinen SoTe-uudistus tuo tullessaan uuden mullistuksen. Kuten terveyspalveluissakin, niin Kangasalan päättäjien on uudistuksen tullessa huolehdittava siitä, että myös kaupunkimme vanhuspalvelut siirtyvät mahdollisimman hyvinä uudelle taholle .

Myös meidän Sosialidemokraattien mielestä on hyvä linjaus, että vanhukset pystyvät asumaan omissa kodeissaan pitempään. Tämä vaatii onnistuakseen tietenkin osaavaa ja tarpeeksi resurssoitua kotihoitoa. On kuitenkin huomioitava, että jossakin elämän vaiheessa ikäihmisen kunto romahtaa nopeastikin ja myös muistisairaudet lisääntyvät. Silloin kotona asuminen ei enää onnistu turvallisesti, ja monille vanhuksille yksinäisyys on raskas taakka. Jos näin käy, niin oikean tasoinen palveluasuminen on ainoa inhimillinen ratkaisu.

Olemme toistuvasti esittäneet, että kotihoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen ym. lisäksi pitää olla tarjolla myös raskaampia hoitovaihtoehtoja, kunkin henkilön tarpeen mukaan. Kaupunginsairaala ei ole oikea, eikä edes taloudellinen, paikka asuttaa vanhuksia, joiden oikea paikka olisi kodinomaisissa hoitomuodoissa. Hoitoyksiköiden työn laadun ja henkilöstömitoituksen tehokas valvonta takaa sen, että vanhus voi elää hauraimmatkin vuotensa turvallisesti ja virikkeellisesti. 

Olemme edelleen sitä mieltä, että vähintään puolet kaikesta vanhusten palveluasumisesta pitäisi olla julkisesti tuotettua. Siten saisimme myös vertailukohdan yksityisesti tuotetun palvelun hinnalle ja laadulle. Raha ei kuitenkaan saa ratkaista ikäihmisten hoivaa  –  vanhuksista ei saa tulla nykyajan ”huutolaisia”. Vanhusten hoivaan tarkoitetut veroeurot eivät saa valua asumispalveluita tuottavien jättiyhtiöiden osakkeenomistajille, ne on käytettävä hoivapalveluiden tuottamiseen.