Demarit haluavat kohtuuhintaisia koteja ja laadukkaan asuinympäristön

Viihtyisä, toimiva ja taloudellinen yhdyskuntarakenne on kaikkien kuntalaisten etu. Hyvällä kaavoituksella luotu sopivan tiivis ja suunniteltu rakentaminen turvaa lähipalvelut. Asuinympäristöön tulee jättää puistoja ja metsiä virkistyskäyttöön ilman, että tehokas nauhataajamarakentaminen kärsii. Rakentamattomina pidettävät alueet tarjoavat kaikille luonnossa liikkumisen mahdollisuuksia. Kangasalan ainutlaatuista luontoa ja -ympäristöä pitää kaikin tavoin kunnioittaa ja vaalia. Kaupungin tulee  järjestää omat toimintansa, kuten energian tuotanto, hankinnat, ruokapalvelut ja jätehuolto ilmaston kannalta kestävällä tavalla.

Kylien elinvoimaa voidaan vahvistaa kyläkaavoilla ja markkinoinnilla.  Ei pidä unohtaa rakentamista rautatien vaikutusalueen tuntumaan.  Kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen pitää mahdollistaa. Tonttitarjonnassa tulee olla sekä omistus- että vuokratontteja. Monipuolinen tonttitarjonta takaa jokaiselle mieleisen rakennuspaikan löytymisen. Rakentajia ja kotiensa remontoijia pitää kannustaa ilmastoystävällisten lämmitysmenetelmien käyttöönottoon.

Asuin- ja liikealueille on syytä kehittää ratkaisuja, jotka miellyttävät kaupunkilaisia ja lisäävät siten alueen viihtyisyyttä. Hyvä esimerkki viihdyttävästä elementistä on esimerkiksi joulun 2020 alla toteutettu keskusta-alueen valaistus. Vastaavat ratkaisut eivät välttämättä maksa kovinkaan paljon, mutta tuovat paljon mielihyvää kaupunkilaisten arkeen.

Julkisen liikenteen kehittämistä on tuettava, jotta tarve oman auton hankkimiseen vähenee. Myös kevyen liikenteen tieverkosto vähentää oman auton hankkimisen tarvetta ja parantaa todella tehokkaasti varsinkin teillä liikkuvien lasten turvallisuutta.